Novinky
Celní služby - pobočka Příbram

Co Vám nabízíme navíc v rámci této pobočky:

zastupování v celním řízení

  • dovoz - import - v rámci zjednodušeného postupu- schválený příjemce
  • vývoz - export - v rámci zjednodušeného postupu- schválený vývozce
  • Dočasný sklad
  • zajištění celního dluhu
  • ukončení režimu tranzit (T1,T2), Karnet TIR
  • registrace EORI
  • registrace ke spotřební dani
  • zajištění celního dluhu
  • a další služby, kde je nutná spolupráce s celním úřadem

Celní služby v Příbrami bez nutnosti návštěvy příslušeného celního úřadu v Benešově.

  • časová úspora pro zákazníky

Výjimku tvoří citlivé zboží jako např: motorová vozidla, textil - Čína, drahé kovy, zbraně apod., ale i v těchto případech Vám můžeme nabídnout pomoc při vyhotovení dokladů popřípadě zastoupení při celním řízení.