Novinky
O společnosti TERANO C.A., s.r.o.

Vznik firmy TERANO se datuje k září roku 1994 kdy dvě fyzické osoby začali podnikat oblasti celních služeb. Firma v prvopočátku poskytovala zákazníkům vyplňování cel-ních dokladů pro Celní úřad Příbram a svoje služby poskytovala v malé kanceláři ČSAD Příbram o rozloze 15 m2 spolu se dvěma zaměstnanci, kteří se sem museli vtěsnat s veškerým vybavením viz.foto i klienty. Se získáním nových a větších prostor vedle Celního úřadu Příbram, se firma začala rozšiřovat jak počtem zaměstnanců tak rozšiřováním svých služeb. V první fázi začala spolu s Regionální podnikatelskou záložnou Příbram poskytovat svým klientům ručení celního dluhu ve všech celních režimech.

Po přistoupení České republiky k úmluvě Evropské unie o společném tranzitním režimu T1, jako jedné z prvních firem nám bylo Generálním ředitelstvím cel Praha uděleno povolení provozovat tento režim formou Osvědčeni o záruce TC 10. Dále nám v této době také bylo uděleno povolení Celním úřadem v Příbrami provozovat veřejný celní sklad. Spolu s tímto byla uvedena do provozu sesterská společnost TERANO s.r.o., která se začala zabývat malou i velkou nákladní autodopravou.

V roce 1999 kdy ve firma zaměstnávala 12 zaměstnanců, nám na základě dlouhodobé spolupráce a na základě důvěryhodnosti naší firmy bylo uděleno povolení používat zjednodušené postupy v režimu tranzit a vývoz. Což v praxi znamenalo, že jsme pouze celní úřad informovali o odchozích zásilkách, kdy celní úřad rozhodoval pouze o kontrole zboží a celní doklady již potvrzovala naše firma. V tomto roce též došlo k rozší-ření našich služeb a to v oblasti zpracování účetnictví, daní a poskytování souvisejícího poradenství.

V následujícím roce byla založena další sesterská společnost TERANO CZ s.r.o. s provozovnou v Rudné u Prahy, která tak rozšířila působností svou nabídku. Provozovna se nachází přímo v budově celního úřadu na Rudné u Prahy.

Od 1.1.2009 došlo ke zrušení celní pobočky v Příbrami a tak je společností TERANO C.A. s.r.o. využíván systém schváleného příjemce pro dovozy a zjednodušený postup místního řízení pro režim vývozu. Díky tomuto povolení můžeme nadále poskytovat

Co Vám nabízíme:

  • profesionální služby s trvalým systémem vzdělávání v rámci oboru
  • individuální přístup - drobný podnikatel je pro nás stejně významný jako velká společnost
  • pojištění profesní odpovědnosti
  • maximální úspora času a finančních prostředků
  • zbavení se stresového jednání s příslušnými úřady
  • sledování změn v zákonech a předpisech v dané oblasti již za Vás provedou profesionálové

Členství a spolupráce:

  • Hospodářská komora České republiky
  • AEO
  • Komora cerifikovaných účetních