Novinky
TERANO C.A. s.r.o., K Podlesí 626, 261 01 Příbram VI

IČO: 257 62 613

KONTAKTY
tel.: +420 318 620 200
fax: +420 318 637 489
mobil: +420 608 127 136
mobil: +420 777 172 727

VEDENÍ SPOLEČNOSTI
Pavla Suldovská - jednatel, vedení společnosti
mobil: +420 777 172 727
pavlas@terano.cz

EKONOMICKÝ ÚSEK
Jaroslava Nechvátalová - vedoucí ekonomického úseku
mobil: +420 728 874 717
jarkan@terano.cz

CELNÍ AGENTI
Andrea Stanišovská - andreas@terano.cz
Eva Nešvarová - evan@terano.cz
Pavla Suldovská - pavlas@terano.cz