Novinky
Intrastat

Intrastat je statistický systém pro sledování pohybu zboží mezi členskými státy EU při vnitrounijním obchodu, který vychází z měsíčních výkazů vyplňovaných zpravodajskými jednotkami.

Co nabízíme:

 • zaevidování Vaší společnosti na příslušném celním úřadě
 • komunikaci s celním úřadem
 • kompletní zpracování výkazů pro Intrastat
  • řádné a správné vyplňování výkazů
  • zařazení zboží dle TARICU
  • zpracování též negativních výkazů
  • opravné výkazy v případě dodatečných dokladů a dobropisů
 • včasné podání výkazů elektronickou formou
 • potvrzení o doručení podaného výkazu
 • pomoc při případné kontrole

Výkazy jsou vyhotovovány na základě Vámi předložených faktur (dovozních i vývozních).
Způsob doručení dokladů naší společnosti ke zpracování je několik:

 • osobní
 • poštou
 • faxem
 • e-mailem

V případě požadavků zajistíme:

 • před každým odesláním vyhotoveného výkazu Vám zašleme seznam obdržených faktur ke kontrole
 • následně je vyhotoven výkaz, který je elektronicky odeslán celní správě a zároveň i Vaší společnosti

Stejným způsobem je postupováno i u oprav, které vznikají dodatečně obdrženou fakturou, slevou, dobropisem apod.

Základní informace k vykazování Intrastatu:

 • je vykazováno zvlášť přijetí (dovoz) a zvlášť odeslání (vývoz)
 • povinnost vykazovat nastává při překročení tzv. asimilačního prahu
 • výkazy jsou podávány od překročení asimilačního prahu
 • tato povinnost může nastat též až v průběhu roku - údaje za předcházející období se nevykazují

Co se započítává do hodnoty asimilačního prahu?

 • nakoupené a prodané zboží
 • vrácené a náhradní zboží za chybně dodané
 • zboží určené ke zpracování dle smlouvy nebo vrácené již zušlechtěné (přepracované) - nemusí být předmětem obchodních operací (peněžních transakcí) - „levná pracovní síla“ (Zboží je přepravováno pouze např. na dodacích listech a následně je účtována již jen zpracovatelská činnost (práce).
 • periodika
 • atd.