Novinky
Celní služby - Co Vám nabízíme

 • jsme držiteli povolení AEO AEO
 • zaevidovaní Vaší společnosti na celním úřadě (DIČ, EORI, ... )
 • vystavování veškerých dokladů potřebných k celnímu řízení v dovozu i vývozu a jejich kompletní vyřízení na Cú jako např.:
  • celní prohlášení (JSD, JSDd, TCP, T1, DCH,) v elektronické podobě
  • doklady o původu (EUR.1 ,A.TR prohlášení o původu, prohlášení dodavatele)
  • doklady pro dopravce (CMR, CIM, Carnet TIR, Carnet ATA)
 • zastupování v celním řízení přímé i nepřímé
 • zajištění celního projednání zásilek vlastními profesionálními deklaranty
 • kompletní proclení zásilek , včetně zajištění celního dluhu (cla, DPH, SPD), jeho úhrady a převzetí dílu 3/8 JSD
 • zajištění celního dluhu globálními a individuálními zárukami ve všech režimech dle stanovených podmínek
 • vystavování dokladu pro režim tranzitu i společný režim tranzitu Evropské unie s ručením celního dluhu (T1)
 • evidence zušlechťovacích styků (aktivní - pasivní) a evidence zboží celních skladů
 • vystavování podkladů nutných k povolení zjednodušeného postup v celním řízení (dovoz, vývoz, potvrzování původu , celní sklady, AZS…)
 • celně - právní poradenství a konzultace v oblasti celní politiky (dovoz - import, vývoz - export, clo, výše cla, a jiné informace o proclívání
 • zpracování žádostí vztahující se k celnímu řízení (dočasné sklady, zušlechťovací styk, EORI, licence, povolení schváleného příjemce apod.)
 • a další...

 

Co tím získáte:

 • profesionální služby s trvalým systémem vzdělávání v rámci oboru
 • individuální přístup - drobný podnikatel je pro nás stejně významný jako velká společnost
 • pojištění profesní odpovědnosti
 • maximální úspora času a finančních prostředků
 • zbavení se stresového jednání s příslušnými úřady
 • sledování změn v zákonech a předpisech v dané oblasti již za Vás provedou profesionálové